Prisma Vastgoed - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op basis van deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Prisma Holding BV. Deze privacyverklaring is in lijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Het is voor ons essentieel dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Onze medewerkers zijn aan regels gebonden bij de omgang met uw persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht. Het doorgegeven van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt niet, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, onze bedrijfsvoering en/of contractuele verplichtingen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en andere contractpartijen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze diensten c.q. producten aan te kunnen bieden c.q. af te kunnen nemen en om met u te kunnen communiceren.

Onze medewerkers en partijen waaraan wij diensten uitbesteden zijn zich bewust van hun verplichtingen en normen zoals gesteld in de AVG.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of zolang als wettelijk verplicht.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren of te verwijderen. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

Cookies & IP-adres

In het kader van onze dienstverlening, marketing- en communicatie-activiteiten houden wij op onze website (indien van toepassing) door middel van cookies algemene gegevens bij van bezoekers.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze administratie en/of database. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan de relevante standaarden.

Contactgegevens

Heeft u vragen en/of verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens of ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.