Prisma Vastgoed - Disclaimer

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door de website te gebruiken wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en Prisma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik ervan.

De website kan links naar andere websites bevatten waarover Prisma geen enkele controle heeft. Prisma geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ieder ander gebruik van (de informatie op) de website, daaronder begrepen het creëren van links, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prisma niet toegestaan.

Copyright

Deze website is eigendom van Prisma Holding B.V.